پارکت لمینت اوک وود کد ۸۱۱۸۱

۲۹۵,۰۰۰ تومان متری هر بسته ۶۹۶,۲۰۰ تومان