قیمت هر متر مربع کفپوش استریپ کلاسیک، 80,000 تومان می باشد. هر بسته کفپوش استریپ کلاسیک، مساحت 3/34 متر مربع را پوشش می دهد که در این صورت هزینه هر بسته کفپوش استریپ کلاسیک، 267,200 تومان محاسبه می شود. کفپوش استریپ کلاسیک، بصورت بسته ای و با بسته بندی تایلی به فروش می رسد. میزان ضخامت کفپوش استریپ کلاسیک، 2 میلی متر است و بصورت قطعات 91/44 سانتی متر در 15/24 سانتی متر درون بسته بندی قرار گرفته است.

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالاگفتگوی آنلاین