هر متر مربع کفپوش IK مبلغ 90,000 تومان می باشد. هر بسته کفپوش IK، مساحت 3/34 متر مربع را پوشش می دهد که در این صورت هزینه هر بسته حدود 300,000 تومان محاسبه می شود. کفپوش IK، بصورت بسته ای و با بسته بندی تایلی به فروش می رسد. میزان ضخامت این کفپوش ، 2 میلی متر است و بصورت قطعات 91/44 سانتی متر در 15/24 سانتی متر درون بسته بندی قرار گرفته است.

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالاگفتگوی آنلاین