قیمت هر متر مربع کفپوش راک فلور 78000 تومان می باشد. هر بسته کفپوش راک فلور مساحت 3/34 متر مربع را پوشش می دهد که در این صورت هزینه هر بسته کفپوش راک فلور 260,520 تومان محاسبه می شود. کفپوش راک فلور بصورت بسته ای و با بسته بندی تایلی به فروش می رسد. میزان ضخامت کفپوش راک فلور 2 میلی متر است و بصورت قطعات 91/44 سانتی متر در 15/24 سانتی متر درون بسته بندی قرار گرفته است.

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالاگفتگوی آنلاین