قیمت هر متر مربع لمینت واریوکلیک پرمیم 55,000 تومان می باشد. هر بسته لمینت واریوکلیک پرمیم مساحت 1/8456 مترمربع (8 قطعه به ابعاد 120/3 سانتی متر در 19 سانتی متر) و واریوکلیک پرمیم پلاس مساحت 1/9179 مترمربع (12 قطعه به ابعاد 120/3 سانتی متر در 13 سانتی متر) را پوشش می دهد. در این صورت هر بسته پارکت لمینت واریو کلیک پرمیم پلاس 105,484 تومان و هر بسته پارکت لمینت واریو کلیک پرمیم 101,508 تومان محاسبه می شود. لمینت واریوکلیک پرمیم بصورت بسته ای و با بسته بندی کارتنی به فروش می رسد. میزان ضخامت لمینت واریوکلیک پرمیم 8 میلی متر است.

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالاگفتگوی آنلاین