قیمت هر متر مربع لمینت وودلاک 53,000 می باشد. هر بسته لمینت وودلاک مساحت 1/906 متر مربع را پوشش می دهد که در این صورت هزینه هر بسته لمینت وودلاک 101,018 تومان محاسبه می شود.

قیمت هر متر مربع لمینت وودلاک پرمیم 56,000 می باشد. هر بسته لمینت وودلاک پرمیم مساحت 1/607 متر مربع را پوشش می دهد که در این صورت هزینه هر بسته لمینت وودلاک پرمیم 89,992 تومان محاسبه می شود.

میزان ضخامت لمینت مکافلکس 8 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالاگفتگوی آنلاین