به رویه‌ها و لایه‌هایی که بر روی کف ساختمان ها یا هر مکان دیگر پوشانده شوند، کفپوش گفته می شود. کف پوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی نیز کاربرد دارند.

در ادامه می توانید محصولات کفپوش فروشگاه دکوراسیون سه خط را مشاهده فرمایید

فروشگاه کاغذ دیواری سه خط