پرده زبرا یکی از انواع پرده کرکره ای است. این نوع پرده ها از پارچه های مخصوصی به شکل راه راه افقی ترکیب شده با تور، تولید می شوند. وجود تور در پارچه این پرده های دولایه قابلیت تنظیم نور محیط را ایجاد می کند. شما می توانید عبور نور از پرده را تا پنجاه درصد بیشتر کنید. این تنظیم نور با استفاده از زنجیر کناری پرده انجام می شود.

همچنین تنوع بی نظیری که امروزه در پرده های زبرا وجود دارد قابل توجه است. شما می توانید هر تصویری که در دسته پوسترهای دیواری گروه pr1 مشاهده می کنید، برای پرده زبرا انتخاب نمایید. طرح انتخابی شما طی هفت تا ده روز کاری بصورت چاپی بر روی پرده زبرا آماده می شود.

از پرده های زبرا برای اتاق کودکان نیز می توان بهره برد. چاپ طرح های کودکانه بر روی پرده های زبرا، می تواند فضایی فانتزی را برای اتاق کودک بهمراه بیاورد