رضایت سنجی مشتری

رضایت سنجی مشتری

با سلام و درودnاز اینکه فروشگاه ۳ خط را انتخاب خود قرار داده اید و این افتخار را به ما داده اید که از محصولات و خدمات ما استفاده کنید، سپاسگزاریم. nو بر این باور هستیم که میتوان به پشتوانه مشتریان خوب و فهیم، با ارزشگذاری روی مراحل کاری که ما انجام میدهیم شعار «هر روز بهتر از دیروز» را واقعا اجرا کنیم. nخواهشمندیم با پر کردن فرم نظر سنجی ما را در این کار یاری نمایید.n
  • با سلام و درود از اینکه فروشگاه ۳ خط را انتخاب خود قرار داده اید و این افتخار را به ما داده اید که از محصولات و خدمات ما استفاده کنید، سپاسگزاریم. و بر این باور هستیم که میتوان به پشتوانه مشتریان خوب و فهیم، با ارزشگذاری روی مراحل کاری که ما انجام میدهیم شعار «هر روز بهتر از دیروز» را واقعا اجرا کنیم. خواهشمندیم با پر کردن فرم نظر سنجی ما را در این کار یاری نمایید. چنانچه برای هر نظر توضیحی دارید در انتهای فرم مکتوب فرمائید و در صورت امکان در تمامی نظرات شرکت کنید.
  • چنانچه نصب و اجرای کار با هماهنگی فروشگاه ۳ خط بوده است لطفا فرم مربوط به نصاب را هم پر کنید.
فروشگاه کاغذ دیواری سه خط