بازگشت کالا تا ۷ روز

درصورتی که کالای خریداری شده شما بیشتر از میزان مصرفی بوده است می توانید بسته های باز نشده کالا را تا حداکثر ۷ روز پس از دریافت محصول مرجوع نموده و هزینه خود را دریافت نمایید.

محصولات دکوراسیون اکثرا بسته بندی کارخانه دارد، چنانچه نظر به مرجوعی کالا داشتید در نظر داشته باشید بسته بندی محصول نباید باز و یا مخدوش شده باشد.

آدرس مرجوعی: قم- خیابان شهید کریمی- نبش کوچه۶ – پلاک۶

فروشگاه کاغذ دیواری سه خط